Agio: más néven felár. A különbség egy értékpapír kibocsájtási és névértéke között.

Altcoin: azon kriptovaluták, melyek a bitcoin után lettek létrehozva. A számuk mára több ezret is meghaladja. A legtöbbjük a bitcoin által használt technológia alapján működik (Blockchain). Ezen közös vonás ellenére a legtöbb altcoin sokban különbözik a bitcointól.

Árfolyam (részvény): a vételi – és eladási érték alapján kerül meghatározásra. Úgy lehet elképzelni, mint egy digitális főkönyvet, ahova beérkeznek mind eladási mind vételi ajánlatok. Ezek alapján kerül egy árfolyam meghatározásra. Minél több vételi ajánlat érkezik, annál magasabbra emelkedik a részvény árfolyama és minél több eladási ajánlat érkezik, annál jobban csökken egy részvény tőzsdei árfolyama.

Befektetési osztály: különböző pénzügyi eszközök kategóriája. Ezek lehetnek számlapénz, részvény, kötvény, nyersanyag, ingatlan vagy kriptovaluta. Fontos a portfólió felosztása ezen osztályok között, azért, hogy a portfóliónk a piac válozásainak minél kevésbé legyen kitéve. Azaz célszerű különböző befektetési osztályokba pénzt fektetni, amik nem korrelálnak erősen egymással, azaz egy piaci trend esetén ellentétesen mozognak egymással (nem párhuzamosan azzal).

Bróker:  nem más, mint közvetítő a befektető és a tőzsde között. Magánszemélyként szükséged van egy brókerre, ha részvényekkel szeretnél a tőzsdén kereskedni. Egy bróker lehet egy hagyományos, online vagy egy értékpapír kereskedő bank. Érdemes a számlanyitás előtt a különböző brókerek ajánlatait összehasonlítani. A legjobb brókereket lást ajánlás rovatban.

Call (vételi opció): tulajdonosának jogot biztosít, de nem kötelezi egy adott részvény jelenben meghatározott jövőbeli áron történő megvásárlására. Ezért az opcióért egy meghatározott díj, függetlenül az opció teljesítéstől, kerül megfizetésre.

Cash flow: egy adott periódus bevételeit és kiadásait állítja szembe egymással.

CBDC: rövidítés, mely jelentése Central Bank Digital Currency. Tehát digitális valuta, melyet az EKB (Európai Központi Bank) bocsájtana ki. Jó pár évvel a bitcoin és más kriptovaluták megjelenése után, realizálta az EKB, hogy a bitcoin nemcsak a pénzügyi válságra adott reakció, mely hamar eltűnhet a piacokról, hanem annál jóval több. Ezért elhatározták, hogy egy „konkurens digitális valutát” hoznak létre, mégpedig a digitális eurót. De igazából azon kívül, hogy mindkettő digitális semmilyen egyezőség sincs köztük.

Chart / Tabella / Grafikon: grafikus megjelenítése egy részvény vagy index árfolyamának. A technikai elemzés egyik eszköze.

Csordaszellem: ha a befektetők egy csoportja a saját befektetési döntéseit egy általa kiválasztott ember vagy cégcsoport döntései alapján hozza meg, mert úgy vélik, hogy az a bizonyos személy vagy csoport olyan információk birtokában van, ami a piacot befolyásolhatja.

Csőd: ha egy cég a fizetési megbízásait nem tudja határidőre teljesíteni (akár hitel felvételéből), akkor beszélünk csődről.

Csökkenő piac (Bear market): akkor használjuk ezt a kifejezést, ha a tőzsdén a részvények árfolyama hosszabb ideje esik.

Diverzifikáció: kockázatok minél több befektetési eszközre való szétosztását, ezzel a teljes kockázat megosztását, azaz csökkentését jelenti. Például részvényekbe való fektetés esetében van lehetőség különböző ágazatban / országban lévő vállalatokba fektetni. A fő cél nem mindent egy lapra feltenni, és ezzel kockáztatni a teljes befektetett összeg elvesztését. Egy befektetés előtt érdemes átgondolni mekkora kockázatot tudsz vállalni és mekkora kockázatot tudsz eltűrni.

Dow Jones: a legnagyobb amerikai tőzsdeindex. Magába foglalja a 30 legnagyobb amerikai vállalatot.

EKB: Európai Központi Bank. Az összes európai uniós bankkal együtt alkotja az európai központi bankrendszert. Feladatai közé tartozik az árstabilitás biztosítása. Központja Frankfurt am Main.

Emerging Market: konkrét jelentése feltörekvő piacok. Ide tartoznak a gazdaságilag feltörekvő országok, például Brazília, India, Oroszország vagy Kína.

Értékpapír: egy okmány, ami különféle tulajdonjogokat testesít meg. Az értékpapír lehet részvény, kötvény, opció, befektetési alap, certifikát.

Értékpapírszámla: ezen a számlán található a befektető birtokában lévő összes részvény, certifikát vagy derivatíva. Részvénnyel való kereskedéshez mindenképp szükség van értékpapír számlára.

ETF: tőzsdei befektetési alap, mely egy részvényindex mozgását képzi le. Ilyen például a DAX vagy az MSCI világ index. Céljuk, az indexhez megközelítő hozam elérése. Lehet aktívan vagy passzívan menedzselt.

FED (Federal Reserve System): amerikai központi bank, székhelye Washington D.C. Az Amerikai Egyesült Államok pénzügyi politikáját határozza meg és célja egy stabil pénzügyi rendszer megteremtése és fenntartása.

Forrásadó: adó a külföldön realizált osztalékra és kamatra (a lakóhelyedtől nézve). Ezt az adót az az ország vonja le, (tartja meg, azaz már a forrásadóval csökkentett összeg kerül a számládon jóváírásra) ahol a bevétel (pl. osztalék) keletkezett. Azaz mondjuk, ha egy amerikai részvény fizet neked osztalékot, akkor abból már egyből az USA-ban 15% forrásadó levonásra kerül. Így te már az adóval csökkentett osztalékot kapod kézhez. Fontos, hogy abban az országban, ahol élsz, és az adóbevallást kell leadnod, ezt a már levont adót tüntesd fel az adóbevallásodban, hisz ez csökkenti az adóalapod a két ország egyezménye alapján.

Growth részvény: növekedési potenciált magában rejtő részvény, ahol a befektető a közeli jövőben magas arányú növekedéssel számol.

Hedge alap: jelentése tőke kezelő társaság, mely magas kockázatú befektetésekkel igyekszik a piaci átlag hozamot túlszárnyalni. Teljesítményének mérésére, összehasonlítására általában egy indexet használ (például DAX vagy MSCI világ). Általában intézményi befektetők, cégek vagy vagyonosabb magánszemélyek használják.

Hozam: fontos különbséget tenni nettó és bruttó hozam kötött. Bruttó hozam nem más, mint tőkejövedelem, adó és tranzakciós díj levonása nélkül. A nettó hozam pedig a bruttó hozam adó és tranzakciós díjak levonása utáni hozama, röviden a nyereséged.

Infláció: az árak széles körű emelkedése egy bizonyos időszakra nézve. Más szóval a pénz burkolt elértéktelenedése. Azért burkolt, mert szabad szemmel nehezen észrevehető. Hisz ha mondjuk 10.000 euró van az ember számláján, amihez nem nyúl hozzá, akkor az egy év múlva is 10.000 euró marad (nominálisan/névértéken). Ezzel szemben, ha mondjuk ezen időszak alatt 2%-os volt az infláció, akkor az a 10.000 euró 1 év múlva 2%-kal kevesebbet fog érni (vásárló értékét tekintve). Tehát kevesebb mindent lehet belőle majd vásárolni. Mivel újra és újra pénz kerül forgalomba, ami egyszerűen pénznyomással történik meg, akkor megnő a forgalomba lévő összes pénz mennyisége. Minél több a forgalomban lévő pénz mennyisége, annál magasabb lesz az infláció.

ISIN / WKN: Az ISIN szám, mely 12 jegyből áll, a részvény konkrét azonosítására szolgál. Ehhez hasonlóan a WKN egy 5 jegyből álló értékpapír azonosító szám, mely főként Németországban elterjedt.

Kamat: kompenzáció a kölcsönözött tőkéért cserébe. Tőkét bocsájtasz más rendelkezésére, cserébe kamatot kapsz, de ha hitelt veszel fel, kamatot fizetsz cserébe.

Kamatjövedelem adó: mely során a tőkebevétel (például egy részvény nyereséggel történő eladása) megadóztatásra kerül. Magyarországon 15%, Ausztriában 27,5%, Németországban 25%.

Kamatos kamat: amennyiben az ember befektet egy összeget kamatot kap érte cserébe. Amennyiben ez a kapott kamat az eredeti befektetési összeggel évről évre újra befektetésre kerül (kamatért cserébe) akkor beszélünk kamatos kamatról.

Kereskedési idő: meghatározza a mindenkori tőzsdén a kereskedés intervallumát, azaz mettől meddig lehet értékpapírokkal kereskedni (európai tőzsdék nyitvatartása jellemzően 9:30-17:30). A kereskedési napok hétfőtől péntekig tartanak.

Korreláció: egy kapcsolatot ír le kettő vagy több szempont vagy állapot között. Azaz ezen értékek milyen kapcsolatban állnak egymással. Amennyiben két érték függ egymástól  azaz korrelál, az azt jelenti, hogy ha az egyik valamilyen mértékben változik, akkor a másik is ilyen mértékben fog változni. Természetesen vannak olyan értékek is, amelyek negatívan korrelálnak egymással , azaz ha az egyik valamilyen mértékben csökken, a másik nőni fog. A befektetések terén fontos ezen szempont megértése.

Kötvény: hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Tulajdonosának kamatot fizet. Kibocsájtója lehet állam, bank vagy egy vállalat. A kötvény vevője hitelt nyújt a kötvény kibocsájtójának, amiért cserébe fix, előre meghatározott kamatot kap cserébe (a befektetett tőke visszafizetése mellett). Általában fix kamattal és lejárattal kerül kibocsájtásra.

KYC (Know Your Customer): azaz ismerd meg az ügyfeled. Magánszemélyek azonosítására használatos eljárás. Célja a pénzmosás és a terror finanszírozás megelőzése.

Leverage: nem más mint egy befektetés eszközölése kölcsönből felvett pénzből. Például egy befektetési ingatlan vásárlása hitelre minimális önerővel. Ezzel a módszerrel a befektetésed hozamát megtöbbszöröszheted.

Limit megbízás: egy értékpapírra irányuló vagy vételi, vagy eladási megbízás fix áron, azaz egy limittel. Ha az értékpapír árfolyama eléri a limitben rögzített árfolyamot, akkor teljesül a megbízás.

Megbízási összeg: az az összeg, amibe a vételi vagy eladási megbízás kerül a tranzakciós költségeket beleértve. Például: részvény 10 USD + tranzakciós díj 2 USD = megbízási összeg 12 USD

Mennyiség: az értékpapír száma, melyet venni vagy eladni szeretnél.

Mérleg: a cég bevételének és kiadásainak összevetése egy adott értéknapon (például december 31). A mérleg eredménye hatással van a cég tőzsdén jegyzett árfolyamára.

MSCI világindex: az egyik legfontosabb nemzetközi részvény index, ami 23 iparosodott / fejlett országból származó vállalatok együttes értékmozgását követi le.

Nasdaq: egyik legnagyobb amerikai tőzsdeindex. Ez az index zömmel a technikai ágazat részvényeit foglalja magába.

Névérték: törvényileg meghatározott érték, amit fizetőeszközre, részvényre vagy például kötvényre nyomnak rá.

Növekvő piac (Bull market): a Bear market ellentéte, azaz itt az általános piaci hangulat pozitív, a részvények árfolyama emelkedik.

Osztalék kifizető ETF: a tőkésedő ETF-kel ellentétben, ez az ETF rendszeresen fizet ki kamatot/osztalékot a befektetőknek, így generálva passzív jövedelmet.

Osztalék: egy része a cég nyereségének, ami a részvényeseknek kerül kifizetésre. Ez lehet havi, negyedéves, féléves vagy éves.  A cég vezetésének a döntése, hogy kerül-e osztalék kifizetésre az adott évben. Ha igen, akkor meghatározzák az egy részvényre jutó bruttó osztalékot, mely ezt követően kifizetésre kerül. A befektető számláján viszont a nettó (adóval csökkentett) osztalék kerül jóváírásra (pár ország kivételével).

Penny Stock: olyan részvény, aminek az árfolyama nagyon alacsony (mondjuk euró cent), ezért a részvény magas kockázatot rejt, és nagy árfolyamingadozásnak van kitéve egy nagyobb összegű eladás vagy vétel esetén.

Portfólió: összefoglaló megnevezése különböző befektetési osztályoknak (például ingatlan, részvény, ETF, P2P).

Rebalancing: egy olyan stratégia mely keretében a portfóliódban az eredeti eszközallokációd helyreállításra kerül. Ez egy fontos eszköz arra, hogy a portfóliódban a részvények a te általad eredetileg létrehozott terv alapján, az árfolyamok változása ellenére, újra egyensúlyba kerüljenek. Emellett a Rebalancing  fontos szerepet játszik a portfóliód hosszútávú hozamában is.

Részvény: résztulajdon egy vállalatban. Tulajdonosa a részvényes, akinek a birtokában van az adott részvény. A kisrészvényes az, akinek a birtokában kisebb arányban található egy bizonyos részvény, így nincs befolyása a vállalat működésére (ellentétben a nagyrészvényessel), de részesül annak sikereiből osztalék formájában.

S&P 500: egy amerikai index, ami az 500 legnagyobb amerikai vállalatot foglalja magába. Az indexben egy vállalat a piaci nagysága, részesedése alapján esik latba.

Short: részvény eladás, ahol nincs a részvényes birtokában az eladásra kínált részvény. Ebben az esetben a részvényes arra spekulál, hogy a részvény túlárazott, és azt később olcsóbban vissza tudja majd vásárolni. A különbség a vételi és a későbbi alacsonyabb árfolyam között a befektető nyeresége.

Spread: (bid-ask spread): azaz a különbség az ajánlati és a kínálati árfolyam között.

Stablecoin: mivel jelenleg a kriptovaluták piaca elég hullámzó, úgymond „stabilabb” alternatívákat hoztak létre, melyek a stablecoinokat. Ezek értékváltozása más valuták változásától függ, pl. dollár vagy euró. Nemcsak valuták hanem nyersanyag is mint például az arany is ilyen alternatíva lehet. A cél egyértelmű, a kriptopiac hullámzásának az enyhítése.

Teljesítmény: arra irányul, hogy egy részvény miként teljesített egy adott időszakban. Ha a jövőbeli növekedési kilátásai egy részvénynek pozitív, akkor túlteljesítő, ha negatívak akkor alulteljesítő.

TER (Total Expense Ratio): jelentése költség arány. Magába foglalja egy befektetési alap fix költségeit. De a változó költségek, mint például olyan költségek amelyek előre nem határozhatóak meg, vagy teljesítményhez köthetőek, nincsenek ebben a mutatóban benne. Tehát ha egy befeketítési alap összes költségét (fix és változó) meg szeretnéd határozni, akkor nem hagyatkozhatsz 100%-ban a TER-re.

Tőkepiaci kamat: hosszú távú, fix kamatozású kötvények hozama, mely mértéke függ a piaci kereslet és kínálat alakulásától

Tőkésedő ETF: az ETF hozama (kamatok és osztalékok) újra befektetésre kerül, azaz tőkésedik. Így a befektető profitál a kamatos kamat effektusból. Az ilyen típusú ETF-ek tőke felépítésére alkalmasak.

Tőzsde: az a hely, ahol részvények vagy nyersanyagok adásvétele kerül lebonyolításra.

Tranzakciós költségek: ide tartoznak azok a költségek, amit egy értékpapír eladásához és vételéhez kapcsolódnak. A brókernek, akinél az értékpapírral kereskedsz, kötelessége a rendelkezésedre bocsájtania a tranzakció lebonyolítása előtt.

Value részvény: pénzügyileg, gazdaságilag stabil vállalatok részvényei. Ezeknél a részvényeknél nem az árfolyam nyereség áll a központban, hanem a stabil és jól teljesítő üzleti modell. Ezen részvények értéke hosszútávra visszavezethető hosszú és sok esetben hosszú évtizedek óta stabil osztalékkifizetéssel bírnak. Ebből kifolyólag krízis helyzetekben sokkal stabilabbak, mint mondjuk a technikai részvények (például Amazon, Tesla).

Venture Capital: kockázati tőke, mely általában fiatal, start up cégek finanszírozását szolgálja.

Vétel / eladás: ez esetben a befektető megbízza a brókert egy eladási vagy vételi megbízás teljesítésére (piaci áron vagy fix limittel).

Volatility: részvény árfolyamingadozásának mértéke.

Xetra: a német tőzsde egy teljesen elektronikusan kereskedő rendszere.